Klik hier om terug te gaan naar de homepagina.

Pathologie
 • Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese.
  Geconcludeerd werd dat osteopathie een significante verbetering geeft als alternatieve behandeling bij obstipatie. Tarsuslu et al., 2009.


 • Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media.
  Uit onderzoek blijkt dat osteopathie het verloop bij middenooronstekingen positief beÔnvloedt. Degenhardt en Kuchera, 2006.


 • Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media.
  Dit 6 maanden durende onderzoek toonde aan, dat de osteopathisch behandelde patiŽnten significant minder acute episodes doormaakten. Er waren eveneens significant minder chirurgische interventies en er was een significant hogere frequentie waarneembaar van het aantal. normale tympanogrammen. Mills et al., 2003.


 • Een vergelijkend onderzoek tussen een osteopatische behandeling en een controlegroep bij babyís met een voorkeurshouding.
  De kinderen waren tussen de 6 en de 12 weken oud en werden na een behandelperiode van 4 weken hertest. Osteopathie bleek een significante verbetering te bewerkstelligen van asymmetrie voor kinderen met een voorkeurshouding. Philippi et al., 2006.


 • Een vergelijkend onderzoek tussen craniale osteopatische behandeling en geen behandeling bij kinderen met infantiele kolieken.
  De ouders dienden bij te houden hoe lang de babyís huilden, sliepen en hoeveel tijd de ouders bezig waren om de kinderen te troosten en te wiegen. Uit de resultaten bleek dat de babyís in de craniaal behandelde groep significant minder huilden, beter sliepen en minder getroost dienden te worden in tegenstelling tot de controlegroep waar geen significante veranderingen gerapporteerd werden.Hayden06


 • Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopatische behandeling voor babyís en kinderen.
  Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Hayes en Bezilla, 2006.


 • Reprint of: A preliminary assessment of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic.
  Een vergelijkend onderzoek tussen craniale osteo en geen behandeling bij kinderen met infantiele kolieken. Uit de resultaten bleek dat de babyís in de craniaal behandelde groep significant minder huilden, beter sliepen en minder getroost dienden te worden in tegenstelling tot de controlegroep waar geen significante veranderingen gerapporteerd werden. Hayden en Mullinger, 2006.


 • Infantile postural asymmetry and osteopathic treatment: a randomized therapeutic trial
  Een vergelijkend onderzoek tussen een osteopatische behandeling en een controlegroep bij babyís met een voorkeurshouding. De kinderen waren tussen de 6 en de 12 weken oud en werden na een behandelperiode van 4 weken hertest. Osteopathie bleek een significante verbetering te bewerkstelligen van asymmetrie voor kinderen met een voorkeurshouding. Philippi et al., 2006.


 • Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study.
  Uit onderzoek blijkt dat osteopathie het verloop bij middenooronstekingen positief beÔnvloedt. Degenhardt BF, Kuchera MLJ. Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. Am Osteopath Assoc, 2006 Jun;106(6):327-34


 • The Use of Osteopathic Manipulative Treatment as Adjuvant Therapy in Children With Recurrent Acute Otitis Media
  Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media. Dit 6 maanden durende onderzoek toonde aan, dat de osteopathisch behandelde patiŽnten significant minder acute episodes doormaakten. Er waren eveneens significant minder chirurgische interventies. Mills et al., 2003.


 • Osteopathic Manipulation to Prevent Otitis MediaóDoes It Work?
  Dit 6 maanden durende onderzoek toonde aan, dat de osteopathisch behandelde patiŽnten significant minder acute episodes doormaakten. Er waren eveneens significant minder chirurgische interventies en er was een significant hogere frequentie waarneembaar van het aantal normale tympanogrammen. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157:852-853.


 • Study on Recurrent Otitis Media: Potential Value vs Actual Value of OMT
  Study on Recurrent Otitis Media: Potential Value vs Actual Value of OMT The Journal of the American Osteopathic Association (JAOA) ē Vol 107 ē No 7 ē July 2007 ē 278-279


 • The effects of osteopathic treatment on constipation in children with cerebral palsy: a pilot study.
  Kinderen en baby's - Obstipatie Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese. Geconcludeerd werd dat osteopathie een significante verbetering geeft als alternatieve behandeling bij obstipatie. Tarsuslu et al., 2009.


 • Iedereen is een ADHD'er
  Iedereen is een ADHD'er RILATINE Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsycholoog, zag dat kinderen en jongeren sneller in moeilijkheden geraakten. De Standaard - zaterdag 26 december 2009


 • 'Jongeren zijn de experts van hun eigen leven'
  Dan zit je tegen heug en meug tegenover een psychiater of een therapeut en je hebt niet veel zin om met een onbekende over je problemen te spreken. Hans De Baene, therapeut op de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het Sint-Lucas- ziekenhuis in Brugge, vertelt hoe hij dat aanpakt. De Standaard - dinsdag 12 januari 2010


 • Vaak niet goed zichtbaar. Jong en depressief
  Acht procent van de kinderen en jongeren lijdt aan depressie, nog eens acht procent aan angsten. 'Dat is telkens dubbel zoveel als pakweg ADHD', zegt de jeugdpsychiater Corine Fachť. De Standaard - dinsdag 12 januari 2010


 • 'Houd elkaar vast!'
  'Houd elkaar vast!' INTERVIEW: PETER ADRIAENSSENS Ouders hebben de weg naar de diagnostiek en de hulpverlening gevonden. Voor hen is het taboe gesneuveld, zegt jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, 'maar voor de jongeren zelf blijft het bestaan.' De Standaard - dinsdag 12 januari 2010


 • Slippers en stiletto's slopen de voet . (Kinderen en schoenen)
  Vrouwen die als kind voortdurend op de verkeerde schoenen lopen, houden daar later zere voeten aan over. De Standaard -


 • Chemo tijdens zwangerschap: niet ten koste van het kind
  In Vlaanderen stellen artsen jaarlijks bij een 60-tal vrouwen kanker vast tijdens hun zwangerschap. Onderzoek aan de KU Leuven wijst uit dat deze diagnose niet het einde van de zwangerschap hoeft te betekenen. Kinderen die prenataal aan chemotherapie worden blootgesteld omdat hun moeder ziek is, blijken op korte en ook op langere termijn geen hinder te ondervinden van die behandeling. DS-23/10/10


 • Registratie moet jonge moeders voor diabetes behoeden
  Door vrouwen met zwangerschapsdiabetes te registreren, hopen artsen te voorkomen dat de ziekte na de geboorte van hun kind terugkeert. De Standaard - donderdag 05 november 2009


 • 'Geef ze de juiste hulp op het juiste moment'
  Interview JEUGDZORG EN JEUGDPSYCHIATRIE MOETEN SAMENWERKEN In plaats van lastige jongeren van het kastje naar de muur en terug naar de gesloten instelling te sturen, moeten alle betrokken diensten beter samenwerken. Want het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg dat met een probleem van geestelijke gezondheid kampt, is erg hoog. De Standaard - donderdag 19 november 2009


 • Zwangerschap vertraagt multiple sclerose
  Kinderen krijgen lijkt de voortgang van de chronische zenuwaandoening multiple sclerose (MS) te vertragen. Dat blijkt uit Belgisch en Nederlands onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het blad Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. De Standaard - donderdag 26 november 2009


 • Nier afstaan is niet dodelijk
  Wie bij leven een nier afstaat voor transplantatie, gaat aan die menslievende daad doorgaans niet vroeger dood. De Standaard - donderdag 11 maart 2010


 • Lui oor na een verkoudheid of oorontsteking
  Kinderen die geregeld een ontstoken oor hebben, kunnen een lui oor krijgen. De Standaard - donderdag 18 maart 2010


 • Veel vaders hebben postnatale depressie
  Een op de tien vaders verzeilt na de geboorte van zijn eerste kind in een depressie. De Standaard - donderdag 27 mei 2010


 • ONTR - Schisis - Hazenlip
  Regelgenen moeten een dun cellaagje op tijd laten sterven in een embryo. Anders ontstaat een gespleten gehemelte. De Standaard - donderdag 03 juni 2010


 • Een gezonde geest in een gezond lichaam
  Parasitaire ziektes verklaren misschien waarom mensen in sommige delen van de wereld een minder hoog IQ hebben. Hoe komt het dat het gemiddelde IQ van de bevolking in sommige landen hoger is dan in andere? En hoe komt het dat de gemiddelde intelligentie in sommige landen de jongste decennia lijkt te stijgen? De Standaard - donderdag 15 juli 2010


 • Vaker hartfalen bij overlevenden van kinderkanker
  Ruim een kwart van de kinderen die genezen van kanker, krijgt later als jongvolwassene een hartafwijking die kan leiden tot hartfalen. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. De Standaard - donderdag 29 juli 2010


 • Tips voor kinderen met dyslexie
  45 suggesties voor de begeleiding van kinderen met dyslectie - Sipke Faber


 • Autisme ĎEen speciale toestandí
  Ondanks decennia van onderzoek stelt autisme ons nog steeds voor raadsels. Wat is precies de oorzaak van het sociale isolement waarin autisten verkeren? Hoe kunnen we hen daaruit bevrijden? En is dat eigenlijk wenselijk? Volgens de Britse neuroloog en psychiater Simon Baron-Cohen zijn autisten niet gestoord, maar gewoon een beetje anders. Psyche en brein 0608 p.80-81 door Simon Baron-Cohen.


 • Autisme zit in de genen
  Wetensschappers hebben de sterkste aanwijzingen tot nu toe gevonden dat de genen een rol spelen in het ontstaan van autisme. De Standaard - 30/04/2009


 • Meer kans op autisme door vinylvloer
  Een vinylvloer in de kinderkamer is geen goed idee. Zweedse wetenschappers waarschuwen dat de kans op autisme toeneemt door de verwerkte chemische stoffen. Het Laatste Nieuws - 03/04/2009


 • Ziektekiemen bij kinderen worden resistent tegen antibiotica
  Steeds meer ziektekiemen bij kinderen worden resitent tegen antibiotica. Hoe meer antibiotica voorgeschreven worden, hoe groter het gevaar dat ze hun werking verliezen. Het Laatste Nieuws - 02/04/2009


 • Proefbuisbaby's lopen meer risico op afwijking
  Baby's die verwekt zijn via een IVF-behandeling lopen vier keer zoveel gevaar op een aangeboren afwijking dan andere kinderen. Het Nieuwsblad - 23/03/2009


 • Borstkanker ontstaat in de kindertijd
  slechte voedingsgewoonten op zeer jonge leeftijd en beperkte beweging kunnen het risico op borstkanker vergroten. Het Laatste Nieuws - 16/03/2009


 • Tekort vitamine D veroorzaakt hartziekten bij jongeren
  Tieners die een tekort hebben aan vitamine D hebben twee keer meer kans op een te hoge bloeddruk en suikerspiegel dan jongeren die genoeg van het vitamine in hun bloed hebben. Hierdoor lopen ze meer kans op hartziekten. Het Laatste Nieuws - 13/03/2009


 • Vaccineren tegen kinkhoest
  Het Nieuwsblad - 09/03/2009


 • Genen spelen belangrijke rol bij ontwikkeling hazenlip
  Genen spelen een veel belangrijkere rol dan aanvankelijk gedacht bij de ontwikkeling van een hazenlip. Het Laatste Nieuws - 08/03/2009


 • De ademhaling: Fysiologische mechanismen
  De controle van van ademhaling. Presentatie Permanente vorming (kineclub) Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie UZ Gent - 17/02/2009


 • Hyperventilatie
  Hyperventilatie-syndroom: vernieuwde inzichten in therapeutische aanpak. Presentatie Permanente vorming (kineclub) Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie UZ Gent - 17/02/2009


 • Nuttige bacteriŽn bestrijden tendvleesontsteking
  Met probiotica bestrijden Leuvense onderzoekers tandplak en tandvleesontsteking. De Standaard - 13/12/2007


 • Preventie van letsels bij jonge voetballers: de Nederlandse aanpak
  Presentatie Instituur voor Permanente Vorming Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie UZ Gent - Rob Ouderland - 26/04/2007


 • Rugpijn bij kinderen: is er een probleem en is er preventie mogelijk?
  Presentatie Instituur voor Permanente Vorming Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie UZ Gent - Greet Cardon - 26/04/2007


 • Alarmsignalen in de (motorische) ontwikkeling van het kind tussen 0 en 6 jaar
  De ontwikkeling van een kind is altijd een proces van vallen en opstaan, van periodes van stagnatie en periodes van snelle progressies. Het is belangrijk dat je weet wanneer je ouders kan gerust stellen maar ook dat je een aantal rode vlaggen kent. - Presentatie Permanente vorming (kineclub) Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie UZ Gent - Jeanine Van Bussel - 01/02/2007


 • Eyesight
  What is Eyesight? What is Vision? Eyesight, which involves the ability of the eye to distinguish small details, is only one component of eye vision. by Robert B. Sanet, O.D., F.C.O.V.D. and Carl G. Hillier, O.D., F.C.O.V.D. - http://www.osteopathiccenter.org/academic.html


 • Academic Difficulties: Dyslexia, A.D.D.?
  by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. http://www.osteopathiccenter.org/academic.html


 • Ear Infections
  During the years from birth to five years, the child is checked regularly by the pediatrician concerning his ears, throat, eyes, heart, lungs, digestive tract. In other words, is this child's body functioning efficiently? by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. http://www.osteopathiccenter.org/ear.html


 • Down's Syndrome (Congenital Hypopituitarism)
  by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. http://www.osteopathiccenter.org/downs.html


 • Birth Trauma:The Most Common Cause of Developmental Delays
  In at least 80% of children with developmental delays, including attention deficits and autism, there is a history of traumatic birth. In each diagnosis there are manifestations of various aspects of cerebral dysfunction, which in simple terms mean that the brain is not functioning as efficiently as it should. by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A.-http://www.osteopathiccenter.org


 • Autism
  Autism in children is an important subject of current study. Osteopathy can provide enormous help in understanding and dealing with this disorder in children. This article is provided to give an osteopathic perspective to parents about the causes of autism and treatment possibilities for their autistic children. by Shawn Centers, DO, FACOP - http://www.osteopathiccenter.org/autism.html


 • Common Problems of Newborns
  The area of the baby's head that leads the way out of the birth canal is the occipital area, the back of the head. It is the area that will take the brunt of obstruction if there is a delay in delivery. by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. - http://www.osteopathiccenter.org/common.html


 • Smart In Everything But School?
  Studies show that 20% of school age children have a problem which interferes with learning. Many people mislabeled as lazy, dyslexic, or attention deficit disorder (ADD) may actually be suffering from an undiagnosed Learning-Related Vision Problem. by Robert B. Sanet, O.D., F.C.O.V.D. and Carl G. Hillier, O.D., F.C.O.V.D - http://www.osteopathi


 • The Osteopathic Approach to the Child with Scoliosis
  The term scoliosis means a distortion of the body structure into a curvature. This is usually recognized in the spine but may also be found in the pelvis, and occasionally in the mechanism of the cranial bones. by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. - http://www.osteopathiccenter.org/scoliosis.html


 • Sports Performance
  ēRisk Factors Contributing to Overuse Injuries ēTreatment for Sports Injuries ēYoung Athletes and Sports Injuries by Brett P. Thomas, D.O. - http://www.osteopathiccenter.org/sportsdir.html


 • The Osteopathic Approach to Seizures
  Seizures may occur at any stage in life from newborn to old age. But the etiology or underlying cause may vary from patient to patient. Rare causes are organic brain diseases. by Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., F.C.A. - http://www.osteopathiccenter.org/seizures.html


 • Vision Enhancement
  Between 60% and 90% of the information comes into our brain through the visual system. Interference in optimal visual function will reduce the efficient processing of visual information. by Robert B. Sanet, O.D., F.C.O.V.D. and Carl G. Hillier, O.D., F.C.O.V.D. -http://www.osteopathiccenter.org/vision.html


 • ZuigflescariŽs voorkomen
  ZuigflescariŽs wordt veroorzaakt door regelmatige blootstelling over een langere periode aan vloeistoffen die suikers bevatten. Dit geldt onder andere voor melk, flesvoeding en vruchtensap. Daarom moet u de baby nooit in slaap laten vallen met een zuigfles met vruchtensap of melk in de mond. Het Nieuwsblad - 19/10/2007


 • Primaire bijnierinsufficiŽntie op de kinderleeftijd
  Primaire bijnierinsufficiŽntie is een zelfzame ziekte, die zich ook op de kinderleeftijd kan manisfesteren. Tijdige herkenning van dit ziektebeeld is van levensbelang. In deze klinische worden de symptomen en de bevindingen bij fysisch diagnostisch onderzoek van 4 jonge patiŽnten besproken. R.S.Rijlaarsdam, M.M.L.van Diepen en J.M.Wit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - mei 2005


 • Zenuwcellen van autisten werken niet goed
  Bij autistische kinderen werken de zogenoemde spiegelneuronen niet goed. Dit zijn de zenuwcellen waarmee de gevoelens van anderen kunnen worden begrepen. Daardoor zien autisten wel de emoties op het gezicht van een ander, maar voelen ze de lading erachter niet goed aan, schrijft Trouw op basis van een Amerikaans onderzoek. december 2005


 • Onderzoek naar effectiviteit bij ADHD, gericht op hyperactiviteit
  Onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), gericht op de hyperactiviteit, met behulp van de actiwatch. Hans Bok, DO-MRO; Adinda Helsen-Ligthart DO-MRO. De Osteopaat - oktober 2004


 • Osteopathisch effectonderzoek bij stressincontinentie bij de vrouw
  De eerste doelstelling van dit onderzoek was te onderzoeken of het urineverlies bij vrouwen met stressincontinentie te beÔnvloeden was door middel van een osteopathische behandeling van het segment van de blaas en urethra. De tweede doelstelling was te onderzoeken of een osteopathische behandeling invloed had op de lengte van de urethra. Johan Kaijen DO-MRO. De Osteopaat - april 2004


 • Het carpale tunnelsyndroom
  Het carpale tunnelsyndroom: effect op de kracht van de musculus abductor pollicis brevis en symptomatologiewijziging na het myofasciaal stretchen van het retinaculum flexorum. De Dene Pascal DO-MROB. De Osteopaat - maart 2003


 • Osteopathie effectief als behandeling voor migrainepatiŽnten
  Migraine is een veel voorkomende neurovasculaire aandoening. Migrainelijders rapporteren een fysiek, mentaal en sociaal minder goed functioneren. Er is een behoefte aan betere behandelmethodes. De hier gepresenteerde studie is een onderzoek naar de effectiviteit bij de behandeling van migraine-patiŽnten volgens de 'black box' methode. M. van Tintelen DO-MRO. De Osteopaat oktober -2002


 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom: de oorzaak, diagnose en behandeling
  Een overzicht van de litteratuur. Manuel van Tintelen DO-MRO. De Osteopaat - juli 2002


 • Osteopathische behandeling van de gastro-oesofagale reflux ziekte
  Gastro-oesofagale reflux, met als belangrijkste symptoom zuurbranden, is de meest voorkomende aandoening van de slokdarm. In deze studie werden de effecten vastgesteld van osteopathische viscerale manipulaties op 18 patiŽnten met lang bestaande gastro-oesofagale refluxziekte niet reagerend op medicatie. L.H.J., Grotens DO-MRO. De Osteopaat - maart 2002


 • Osteopathie en incontinentie bij vrouwen
  Thesis ter verkrijgen van de titel DO. Annemie Lems - 1996


 • Posterior positionele plagiocefalie: review van de literatuur en osteopathsiche benadering
  De laatste 10 jaar is de incidentie van kinderen en plagiocefalie beduidend toegenomen in de medische en osteopathische praktijk. In deze review wordt een overzicht gegeven van de klassiek-medische en osteopathische literatuur met betrekking tot posterior positionele plagiocefalie. Frank Zweedijk DO-MRO, Wouter Bekaert DO-MRO. De Osteopaat - april 2003


 • Onderzoek naar het effect van de osteopathische reductietechniek op uterusprolaps en lage rugklachten
  Onderzoek naar het effect van de osteopathische reductietechniek volgens Trťdaniel op een 1ste en 2de graads uterusprolaps en lage rugklachten. Hans Jacobsz Rosier en Sylvie Waanders. De osteopaat - december 2002


 • Osteopathie als alternatief bij chronische orchialgie; Een case-study
  Crhronische orchialgie is een klachtenbeeld welke iedere osteopaat in de praktijk kan tegenkomen. Bij een kwart van de patiŽnten wordt nooit een verklaring gevonden van testiculaire pijn. Osteopathie kan bij deze groep patiŽnten mogelijk voor een oplossing zorgen. In dit artikel wordt een casus besproken. Frank Zweedijk DO-MRO. De Osteopaat - november 2003


 • Onderzoek naar de effectiviteit van ADHD-syndroom op het vermogen zich te concentreren
  Deze thesis gaat over het behandelen van kinderen die het AD(H)D syndroom gediagnostiseerd hebben gekregen. De behandelingen vinden plaats middels de cranio-sacrale osteopathie. Ton Kouwenberg DO-MRO - april 2001


 • Scheelzien... bekeken vanuit een andere hoek
  Het effect van osteopathie bij kinderen met convergent/divergent strabismus. E.J. ten Ham, G.A.M. van den Heijden en A.W. Isaak; osteopaten SO-MRO. De Osteopaat - april 2005


 • Functionele klachten bij de pasgeborenen
  Functionele klachten bij de pasgeborene; Nomenclatuur, bestaande verklaringsmechanismen en osteopathische pathofysiologisch model. Hans Bok, DO-MRO; Frank Langerak DO-MRO, Harold Launspach DO-MRO; Frank Zweedijk DO-MRO. De Osteopaat - juli 2005


 • Osteopathie bij leerstoornissen; een neurofysiologisch model
  Leerstoornissen zijn frequent behandelde problemen in de osteopathische praktijk. Vooral dyslexie lijkt goed behandelbaar middels osteopathie zoals diverse studies hebben aangewezen. Osteopatische interventie bij functionele leerproblemen lijkt vanuit het beschreven model verklaarbaar. Renť Zweedijk DO, BSc(hons) Ost.Med. De osteopaat - november 2003


 • Darmkrampjes bij babyís
  Darmkrampjes bij babyís Darmkrampjes bij babyís kunnen verschillende oorzaken hebben die over het algemeen door osteopatische behandelingen goed verholpen kunnen worden. auteur onbekend


 • Onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij kinderen met ADHD
  In deze studie werd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van kinderen met ADHD, gericht op hyperactiviteit. Hans Bok DO, MRO; Adinda Helsen-Ligthart DO, MRO. De Osteopaat, jaargang 5, nr 2 - oktober 2004


 • Fopspeengebruik kwalijk voor baby-oren
  Het gebruik van een fopspeen kan leiden tot een oorontsteking of otitis media (de ontsteking van het binnenoor). Dat meldt het medische weekblad de Huisarts. Het Nieuwsblad - 17/09/2008


 • Borstvoeding beschermt baby ook later tegen kanker
  Borstvoeding beschermt niet alleen de moeder maar ook haar kinderen tegen kanker. Het Nieuwsblad - 09/11/2007


 • Zelfs baby's hebben last van migraine
  Zelfs een baby kan al migraine hebben. De kloppende pijnen in het hoofd komen dus niet alleen bij vruchtbare vrouwen voor. Om zulke misvattingen de wereld uit te helpen organiseerden de Belgische Hoofdpijnliga en de Belgian Headache Society een conferentie over migraine. Het Nieuwsblad - 13/09/2007


 • Extra vocht helpt niet voor zwangere vrouwen met hoge bloeddruk
  Het toedienen van extra vocht aan zwangere vrouwen met een te hoge bloeddruk heeft geen effect op het verloop van het ziektebeeld, de ontwikkeling van het kind en het herstel van de moeder. Dat blijkt uit onderzoek aan het VU medisch centrum in Amsterdam, in samenwerking met het AMC. Het Nieuwblad - 05/09/2007


 • Wat is kinkhoest?
  Kinkhoest is een ernstige en besmettelijke ziekte van de luchtwegen veroorzaakt door een bacterie (Bordetella pertussis). Kinkhoest is besmettelijk gedurende de eerste 3-4 weken van de ziekte. De incubatietijd (de periode tussen de besmetting en de eerste symptomen) is 7 tot 14 dagen. Het Nieuwsblad - 12/07/2007


Klik hier om terug te gaan naar de homepagina.